Program

Her finner du detaljert dagsprogram.

2022

Program kommer...2021

Onsdag 10. november

10:00
Velkommen
Praktisk informasjon, bakgrunn for festivalen, presentasjon av sentrene og statsforvalterne
 • «Helsehjelp til barnets beste»
  v/ Inga Bejer Engh (Barneombudet)

10:30
Handlingsplan om Vold i nære relasjoner - Frihet fra Vold 2021-2024
 • Hvordan ivareta rusperspektivet i planarbeidet
  v/ Anne-Kristin Imenes (Korus-sør)
 • Brukerperspektivet i planarbeidet
  v/ Marius Sjømæling (Barn av rusmisbrukere – BAR)

11:00
Pause

11:15
Handlingsplan om Vold i nære relasjoner - Frihet fra Vold 2021-2024 (fortsetter)
 • Planarbeid i praksis fra Lyngdal kommune
  v/ Linn Øysæd Gyland (Agder fylkeskommune)

11:45
Refleksjon rundt bordene

12:00
Lunsj

13:00
Handlingsplan for forebygging av selvmord - Ingen å miste
 • Selvmord i et folkehelseperspektiv
  v/ Vegard Nilsen (Folkehelsedirektør i Agder)
 • Selvmordstryggere tjenester på tvers
  v/ Lars Erik Eide Johansen (Psykolog og rådgiver ved Sykehuset i Telemark)

13:45
Refleksjon

14:00
Pause

14:15
Handlingsplan for forebygging av selvmord - Ingen å miste (fortsetter)
 • Hvorfor sette forebygging av selvmord på dagsordenen? Fra et etterlatte-perspektiv
  v/ Heidi Dickinson (LEVE)
 • Hvordan gjør vi det i vår kommune
  v/ Marte Opsal, Tanja Antoinette Ekeid, Elisabeth Paulsen (Tønsberg kommune)
 • Presentasjon av nettressursen
  v/ Øyvind Dåsvatn (RVTS Sør)

15:00
Avslutning, litt å bite i + kort pause

15:30
Med et annet blikk
Foredrag v/ Adil Khan (vinner av den første sesongen av "So You Think You Can Dance" på TV Norge, dommer i "Norske Talenter" på TV2 og programleder for "Adils Hemmelige Dansere" på NRK).

Foredraget "Motstand = Styrke" har blitt omtalt som oppvekkende, usminket, brutalt, samfunnskritisk og ærlig. Adil snakker om hvordan hver enkelt av oss kan få kontakt med vårt sinn og den indre dialogen, som ofte kan jobbe imot oss. Dagens samfunn består av en sterk forventnings- og prestasjonskultur der det hele tiden er et stort jag etter suksess og bekreftelse.

17:30
Fritid
Tid til disposisjon for hotellets fasiliteter. Sjekk ut nettsiden til Farris Bad for mer informasjon.

20:00
3-retters middag


Farris Bad
Torsdag 11. november

09:00
Velkommen
Vi trekker linjer tilbake til dagen i går

09:10
Mulighetene i sosiale medier. Kommunikasjon med barn og unge.
v/ Maria Østhassel (TikTok psykolog)

09:50
Kompleksiteten i planarbeid – organisering og ledelse i kommunen
v/ Aud Ørnes (RVTS-sør og tidligere barnevernleder)

10:30
Pause

10:45
Prosessarbeid
Hva har dere fått til? Hva tar du med deg som du vil sette ut i livet?

11:20
Arbeidet med ny nasjonal veileder for utarbeidelse av handlingsplaner
v/ Astrid Sandmoe (NKVTS)

11:30
Lunsj

12:30
Gjennom barneøyne, barns møte med psykisk lidelse
v/ Grete Lillian Moen (R-BUP)

13:15
Pause

13:30
Rapporten "Covid-19 og barn og unges psykiske helse". Erfaringer fra Færder kommune
v/ Hilde Schjerven (Virksomhetsdirektør for oppvekst)

13:45
«Sterkere tilbake – hva vi lærte av pandemien»
v/ Peder Kjøs (psykolog og leder for ekspertutvalget). Han har sett på konsekvensene av pandemien i forhold til folks livskvalitet, psykisk helse og rusmiddelbruk.

14:30
Avslutning og evaluering

Samarbeid Sør
© Samarbeid Sør