Program

Her finner du program for årets festival.

Programmet er under utarbeidelse.

Torsdag 17. november

10:00
Velkommen
Åpning ved Statsforvalteren i Agder, Gina Lund

10:30
Økt 1: Hva er oppvekstreformen
Kunnskapsbasert arbeid med forebyggende plan; hvordan gjør vi det og hvordan bruke bedre det vi har? Anne Kristin Imenes v/KoRus Sør.

Horten kommune presenterer hvordan de har valgt å møte nye krav til kommunen som følge av reformen. Linda Jakobsen, Kommunalsjef Barn og familie og Barnevernleder Hege Klavenes.

Musikk, illustrasjon og historiefortelling. Andre Vaaler og Oscar Jansen.

12:00
Lunsj

13:00
Økt 2: Tidlig innsats – barnehagen som forebyggingsarena
Hvilke faktorer ved barnehagen påvirker små barns trygghet, trivsel og utvikling? Betydningen av relasjonen mellom barn og voksne. Presentasjon av Forskningsprosjektet «Trygg før 3». Elisabeth Solheim Buøen v/ RBUP Øst og Sør.

Bærum kommune – betydningen av «Trygg før 3» i vår barnehage. Ved kommunalsjef for barnehage Monica Andersen, og Ane Ellestad som er spesialrådgiver på barnehagekontoret i Bærum kommune.

Hvordan snakke med barn om sensitive tema?
Kort presentasjon av snakkemedbarn.no. Anne-Lill Nilsen v/ RVTS Sør

14:15
Økt 3: Trygghet, mestring og tilhørighet. Kommune og frivillighet i samarbeid
På hvilken måte kan vi bruke det som fins av initiativ for å nå kommunens mål? Samarbeid med frivillighet. v/ Tollef Stensrud, kommunalsjef oppvekst, Porsgrunn kommune

Hvordan skape en arena for ungdom der de føler seg trygge, verdsatte og inkluderte? Presentasjon av Rocket-Man. Av ungdom for ungdom. V/ Kjetil Haugersveen fra Eidanger idrettslag og SLT koordinator i Porsgrunn kommune, og Gyril Lunde Tusvik, mor til Jens

rocket-man.no

15:00
Avslutning, litt å bite i + kort pause

Kveldsunderholdning v/ stand up-komiker Trine-Lise Olsen
3-retters middag i restauranten på Farris Bad

Fredag 18. november

09:00
Musikk, illustrasjon og historieformidling
Andre Vaaler og Oscar Jansen

09:20
Økt 4: Hvordan forebygge vold og overgrep gjennom planarbeid?
Regjeringens handlingsplaner «Frihet fra vold» og «Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold». Kort om planene, litt om dagens bilde. Ved Pernille Lavoll Baade, RVTS Sør

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS): Presentasjon av ny veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Ved Geir Borgen v/ NKVTS

Kristiansand kommune: Kommunens arbeid med handlingsplan mot vold og seksuelle overgrep, barn og unge. Hvordan lage handlingsplan av en 0-visjon og samtidig møte kravene iht oppvekstreformen? Ved Nina Sletten, prosjektleder Handlingsplan mot vold og overgrep, Tine Krumm Haugen, «På grensen»-arbeider, og Helene Møllenberg, kommunepsykolog og ansvar for forebyggende plan.

11:00
Økt 5: Tilsyn for å sikre kvalitet og forsvarlige tjenester
Statsforvalteren fører tilsyn og kontroll med at ulike statlige, kommunale og private virksomheter innfrir krav som fremgår av lovverket. Tilsyn skal bidra til å sikre kvalitet og forsvarlighet i tjenestene – men hva kommer egentlig frem i tilsynet? Ved Kari Evensen, Oppvekstdirektør hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Traumesensitivt tilsyn: Hvordan kan Statsforvalteren vurdere om kommunene har tilstrekkelig kompetanse til å jobbe med barn, unge og familier som kan ha store belastninger og eller traumer? Ved Aud Ørnes, RVTS Sør.

12:00
Lunsj

13:00
Økt 6: Verdiforankret planarbeid
«Den menneskelige faktor». Hva trenger vi i tillegg til gode planer og rutiner for å forebygge vold, overgrep og omsorgssvikt? Hvordan kan hjelperen bidra til å fremme god psykisk helse hos barn og unge?

14:00
Økt 7: Francois Elsafadi Ungdommens virkelighet og relasjonens betydning
En relasjon er den energien som oppstår når individer møtes. Hver dag blir vi påvirket av andre, både på godt og vondt. Å være ungdom er en spesielt krevende tid, og noe av det viktigste er kanskje å lære hvordan man tar ansvar for seg selv og de rundt seg. Ungdomslivet endrer seg stadig og iblant er det vanskelig for ungdommene selv å henge med på alt som foregår.

Dette foredraget berører de viktige aspektene ved det som kanskje betyr aller mest for oss. Francois deler betydningsfulle erfaringer fra eget liv, og sitt blikk på dagens ungdomskultur.
Samarbeid Sør
© Samarbeid Sør