Foredragsholdere

En oversikt over foredragsholdere.

2022

Gina Lund

Gina Lund

Gina Lund er statsforvalter i Agder. Hun tiltrådte januar 2022, og kom da fra stillingen som spesialrådgiver i Kunnskapsdepartementet. Lund er utdannet jurist. Hun har 20 års erfaring fra offentlig forvaltning og omfattende ledererfaring fra privat næringsliv, organisasjonsliv, politikk og samfunnsliv. Hun har jobbet i flere ulike departementer, både som byråkrat og politiker, blant annet som statssekretær i daværende Arbeidsdepartementet (2009-13).

Trine Lise Olsen

Trine Lise Olsen

Trine Lise Olsen, født i Båtsfjord i Finnmark og oppvokst i Indre Billefjord. Bor nå i hovedstaden. Hun livnærer seg som komiker, skuespiller og konferansier. Hun vant "Den norske humor», som var et talent humorshow på NRK i 2009. Etter det begynte hun å gjøre stand up, og siden 2010 har hun vært komiker på heltid og underholdt land og strand. Trine Lises hjertesak er fosterbarn. Hun fronter kampanjer og deltar mye på fosterhjemskonferanser, både som foredragsholder og underholder.

Francois Elsafadi

Francois Elsafadi

Francois Elsafadi er født i Libanon og tilbrakte store deler av barndommen som flyktning i Berlin. Han kom til Norge som 14-åring og var på dette tidspunktet i ferd med å havne i et dårlig miljø i Tyskland. Det samme kunne han ha gjort i Norge om han og familien ikke hadde blitt så bra integrert som de ble. Francois har opplevd den positive effekten som lokalsamfunnet og personlige relasjoner kan ha, og dette er en viktig årsak til at han har engasjert seg i integreringsdebatten.

André Vaaler & Oscar Jansen

André Vaaler & Oscar Jansen

André Vaaler var på jakt etter en illustratør i 2005 da han fikk for seg å lage en barnebok om Colorfamilien, Color Lines båter. Etter dette har Oscar Jansen og André Vaaler vært på en lang og spennende reise. Jansen spiller piano, tegner, maler mens Vaaler skriver, leser og synger. Når de er sammen kommer idéene, sanger blir til og regien for hver ny opptreden blir lagt. Det handler om å formidle noen ord, noen harmonier og noen streker og farger fra selve livet.

Gyril Lunde Tusvik

Gyril Lunde Tusvik

Gyril Lunde Tusvik er utdannet adjunkt, og har jobbet som lærer i over 20 år. I januar 2020 mistet hun sin eldste sønn Jens, i en ufrivillig overdose. I etterkant av dødsfallet har hun vært med på å starte ungdomsprosjektet Rocket-Man. Deres historie deles i NRK-serien RUS.

Kjetil Haugersveen

Kjetil Haugersveen

Kjetil Haugersveen, leder av Eidanger idrettslag som blant annet driver prosjektet Rocket-Man. Var sammen med foreldrene til Jens med å starte opp prosjektet. jobber til daglig som SLT koordinator i kommunen.

Elisabet Solheim Buøen

Elisabet Solheim Buøen

Elisabet Solheim Buøen er PhD i psykologi og forsker ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP), Helseregion Øst og Sør og førsteamanuensis II ved Handelshøyskolen BI. Hennes forskning fokuserer på hvilke faktorer ved barnehagen som påvirker små barns trygghet, trivsel og utvikling med spesielt fokus på betydningen av relasjonen mellom barn og voksne. Elisabet Solheim Buøen har bidratt i flere fagbøker samt en rekke vitenskapelige publikasjoner.

Aud Ørnes

Aud Ørnes

Aud Ørnes er spesialrådgiver ved RVTS Sør. Utdannet barnevernspedagog med påbygging av samfunnsvitenskap og ledelse. Har lang erfaring fra barnevernfeltet. Yrkeserfaring fra barnevernsinstitusjon, som fagkonsulent i fylkesbarnevernet. Den lengste yrkeserfaringen er fra kommunalt barnevern i rollen som kontaktperson, teamleder og barnevernleder over mange år. Videre har hun jobbet som spesialrådgiver i Helsetilsynet.

Anne-Kristin Imenes

Anne-Kristin Imenes

Anne-Kristin Imenes er psykolog og spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Hun har lang erfaring i arbeid med barn, ungdom og familier både fra kommune og i spesialisthelsetjeneste. Hun er også fagbokforfatter og en ettertraktet formidler, kursholder og veileder. For tiden jobber hun som seniorrådgiver ved kompetansesenter rus i Skien (KORUS-SØR).

Geir Borgen

Geir Borgen

Geir Borgen er ansatt ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og er utdannet lege med spesialisering i pediatri. Han har lang erfaring i å undersøke barn og voksne som har vært utsatt for vold og overgrep. Han er redaktør for nettstedet dinutvei.no. På årets Handlingsplanfestival vil han presentere Veileder for utvikling av kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner, som ble lansert våren 2022.

Linda Jakobsen

Linda Jakobsen

Linda Jakobsen er Barn- og familiesjef Horten kommune, med det helhetlige ansvaret for Helsetjenesten for barn og unge, Barnehabilitering, Enslige mindreårige flyktninger, Forebyggende enhet og Barneverntjenesten.

Hege Klavene

Hege Klavene

Hege Klavene er utdannet barnevernspedagog og har en master i helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge. Har jobbet 15 år i barneverntjenesten i ulike roller, som kontaktperson, teamleder og barnevernleder. I dag er hun leder av barneverntjenesten i Horten kommune, som er organisert under Barne- og familietjenesten. Hun vil fortelle om hvordan barneverntjenesten, og oppvekst for øvrig, har arbeidet for å ivareta kravene til kommunen som følger av reformen.

Hemmelig

Her lanseres det snart en spennende foredragsholder. Følg med!

Hemmelig

Her lanseres det snart en spennende foredragsholder. Følg med!

Hemmelig

Her lanseres det snart en spennende foredragsholder. Følg med!

Samarbeid SørTidligere foredragsholdere

2021


Last ned presentasjoner
Adil Khan

Adil Khan

Adil Khan er for mange kjent som vinner av den første sesongen av "So You Think You Can Dance" på TV Norge, dommer i "Norske Talenter" på TV2 og programleder for "Adils Hemmelige Dansere" på NRK. Han har stått på de største teaterscenene i Norge og har mottatt en rekke pris-nominasjoner for roller i TV, film og teater. Talentet og formidlingsevnen hans har gjort han til en kritikerrost skikkelse i kulturbransjen.

Peder Kjøs

Peder Kjøs

Peder Kjøs ble utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo i 1997. Han er spesialist i klinisk voksenpsykologi (2005) og har doktorgrad i psykologi (2017). Peder har bakgrunn fra avhengighetspsykologi, barnevern, psykiatrisk sykehus og privat praksis. Han har jobbet som veileder og kursholder for psykologer i høyere utdanning. Han har skrevet en rekke bøker, deriblant «Berøring», «Angst» og «Alene».

Maria Østhassel

Maria Østhassel

Maria Østhassel er psykologen bak den populære SoMe-profilen @psyktdeg hvor hun formidler og omtaler ulike tema innen psykisk helse. Maria brenner for forebygging og opprettet kontoen med et ønske om å nå ut til ungdom med tips og råd til hvordan man kan ivareta sin egen psykiske helse. Ved bruk av humor, dans, skuespill og et brennende engasjement byr hun på seg selv for å formidle faget.

Inga Bejer Engh

Inga Bejer Engh

Inga Bejer Engh er barneombud i en periode på seks år. Hun er utdannet jurist, og har mange års erfaring som dommer og statsadvokat. Sammen med 20 andre personer jobber hun for å overvåke og påvirke barn og unges rettigheter i samfunnet.

Aud Ørnes

Aud Ørnes

Aud Ørnes er spesialrådgiver ved RVTS Sør. Utdannet barnevernspedagog med påbygging av samfunnsvitenskap og ledelse. Har lang erfaring fra barnevernfeltet. Yrkeserfaring fra barnevernsinstitusjon, som fagkonsulent i fylkesbarnevernet. Den lengste yrkeserfaringen er fra kommunalt barnevern i rollen som kontaktperson, teamleder og barnevernleder over mange år. Videre har hun jobbet som spesialrådgiver i Helsetilsynet.

Grete Lillian Moen

Grete Lillian Moen

Grete Lillian Moen er spesialrådgiver/studieleder ved RBUP. Utdanner klinisk barnevernspedagog med lang erfaring innen psykisk helse og barnevern. Grete er brennende engasjert i barn som pårørende og har blant annet skrevet boken «Barns møte med psykisk lidelse. En datters historie».

Anne-Kristin Imenes

Anne-Kristin Imenes

Anne-Kristin Imenes er psykolog og spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Hun har lang erfaring i arbeid med barn, ungdom og familier både fra kommune og i spesialisthelsetjeneste. Hun er også fagbokforfatter og en ettertraktet formidler, kursholder og veileder. For tiden jobber hun som seniorrådgiver ved kompetansesenter rus i Skien (KORUS-SØR).

Lars Erik Eide Johansen

Lars Erik Eide Johansen

Lars Erik Eide Johansen er psykologspesialist og jobber som rådgiver for selvmordsforebyggende arbeid ved Sykehuset Telemark HF. Han har en variert bakgrunn og tidligere blant annet jobbet ved Allmennpoliklinikk i Vestmar og som teamleder for Ambulant team i Vestmar. Han er spesialist i klinisk voksenpsykologi og har jobbet som psykolog siden 2005. Det siste året har han jobbet som rådgiver/psykologspesialist ved Klinikksjefens stab Klinikk for psykiske helse og rusbehandling STHF og er Sykehuset Telemarks representant i Selvmordsforebyggende nettverk i Helse Sør-Øst.

Heidi Dickinson

Heidi Dickinson

Heidi Dickinson fra Leve er etterlatt og pedagog. Hun sitter i Leves landsstyre og er deres representant i nasjonalt forum for forebygging av selvmord. Hun jobber inn mot faggrupper og etterlatte. I sitt arbeid i Leve gjennom de siste 10 årene har hovedfokus vært barn og unge som etterlatte ved selvmord. Selvmordsstatistikken viser at dette er en viktig gruppe også i det forebyggende arbeidet.

Linn Øysæd Gyland

Linn Øysæd Gyland

Linn Øysæd Gyland er tidligere folkehelsekoordinator i Lyngdal, og vil dele tanker om utfordringer og løsninger fra Lyngdal sitt arbeid med samkjøring av planer for å gi bedre tjenester til barn og unge. Flere kommuner i Agder samarbeider med å se ulike områder innen oppvekst i et helhetlig, kunnskapsbasert rammeverk, under overskriften «Helhetlig oppfølging av risikoutsatte barn og unge.» Hvordan kan man skape synergieffekter mellom ulike prosjekter og satsinger.

Marius Sjømæling

Marius Sjømæling

Marius Sjømæling tok initiativ til å starte BaR i 2009. Han har vokst opp med en rusavhengig og psykisk syk mor og har god kunnskap og erfaring om hvordan det er å vokse opp i omgivelser preket av rus, vold og psykisk sykdom. Organisasjonene Barn av rusmisbrukere – BaR er Norges eneste landsdekkende organisasjon for barn som har vokst opp med foreldres rusproblematikk. BaR arbeider for å fremme barneperspektivet og barnas stemme.

Vegard Nilsen

Vegard Nilsen

Vegard Nilsen er spesialist i indremedisin og samfunnsmedisin med doktorgrad innenfor forebygging av type 2 diabetes. Etter 20 år på sykehus i Førde og Kristiansand arbeidet han 5 år som kommuneoverlege i Søgne, nå er han direktør for folkehelse i Agder fylkeskommune. På fritiden synger han i mannskor, hogger mer ved enn han kan brenne og er glad i menneskemøter, spesielt menneskemøter rundt et bål.

Tanja Antoniette Sæthre Ekeid

Tanja Antoniette Sæthre Ekeid

Tanja Antoniette Sæthre Ekeid er psykologspesialist i virksomhet psykisk helse og avhengighet for voksne. Ansatt i staben til virksomhetsleder og jobber både med planer, rådgivning og veiledning i tillegg til en del klinisk virksomhet (i hovedsak gruppepsykoterapi).

Marthe Opsal

Marthe Opsal

Marthe Opsal er psykologspesialist. Jobber ved psykisk helsetjenester for barn og unge, familiehuset, i Tønsberg kommune. Er med i prosjektgruppen som jobber med handlingsplan for selvmordsforebygging i Tønsberg kommune.

Elisabeth Skjæveland Paulsen

Elisabeth Skjæveland Paulsen

Elisabeth Skjæveland Paulsen er seniorrådgiver i Tønsberg kommune. Er med i prosjektgruppen som jobber med handlingsplan for selvmordsforebygging i Tønsberg kommune.

Astrid Sandmoe

Astrid Sandmoe

Astrid Sandmoe er utdannet sykepleier med mastergrad fra University of South Australia og doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Har gjennomført flere prosjekter om kommunenes voldsarbeid og spesielt om kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. De siste seks årene arbeidet som seniorforsker ved NKVTS.

Hilde Schjerven

Hilde Schjerven

Hilde Schjerven er virksomhetsdirektør for oppvekst i Færder kommune. Hilde arbeider i en kommune som er veldig opptatt av samskaping og medvirkning. Gode prosesser mobiliserer ressurser som vi har i oss, mener Hilde. Hilde er også opptatt av at barn og unges stemme skal bli hørt og at ALLE skal få mulighet til å nå sine potensial i trygge, aktive lokalsamfunn.

© Samarbeid Sør