Hvordan bruke kunnskap til å skape helhetlige planer?

En inspirasjonsfestival om kommunenes arbeid med psykisk helse, vold, rus og psykiske traumer.

Informasjon

Handlingsplanfestivalen 2022

17. - 18. november 2022
Farris Bad

Til deg som er leder eller gitt ansvar for handlingsplanarbeid i kommunen:
Vi ønsker velkommen til en inspirasjonsfestival om kommunenes arbeid med psykisk helse, vold, rus og psykiske traumer.

Målgruppe
Kommunedirektører, ansatte i kommunene med leder- eller beslutningsmyndighet, samt andre med særlig ansvar i fagfeltet. Vi ønsker alle kommuner representert, og må derfor begrense antall deltaker fra hver kommune.


Formål
Bidra til inspirasjon i det viktige og vanskelige arbeidet med å sette handlingsplaner ut i livet.

Hvordan gjøre handlingsplaner og anbefalinger til gode tjenester for innbyggerne i kommunene? Vi ønsker at disse dagene skal bidra til nettopp det, gjennom gode faglige foredrag, kreative ideer, langsiktige visjoner, konkrete eksempler og kulturelle innslag.

Pandemien er et viktig bakteppe for festivalen dette året. Ved å samles over to dager, håper vi også å kunne bidra til nettverksbygging og samarbeid på tvers av kommunegrensene. Dagene vil blant annet inneholde presentasjon av aktuelle handlingsplaner og konkrete eksempler fra kommuner som har satt planene ut i livet.

De nye handlingsplanene som gjelder vold i nære relasjoner og selvmords- forebygging blir spesielt vektlagt, sammen med fokus på lærdommer fra pandemi- tiden. I tillegg blir det fortellinger fra virkeligheten gjennom foredrag og kulturelle innslag. Programmet vil ha et livsløpsperspektiv, men med et særlig fokus barn og unge.

Stemningsvideo fra 2021

© Samarbeid Sør