Oppvekstreformen – hvordan sikre helhetlig innsats for barns beste?

En inspirasjonsfestival om kommunenes arbeid med psykisk helse, vold, rus og psykiske traumer.

Informasjon Påmelding

Handlingsplanfestivalen 2023

22. - 23. november 2022
Farris Bad

Til deg som er leder eller gitt ansvar for handlingsplanarbeid i kommunen:
Vi ønsker velkommen til en inspirasjonsfestival om kommunenes arbeid med psykisk helse, vold, rus og psykiske traumer.

Målgruppe
Målgruppa for Handlingsplanfestivalen 2022 er kommunedirektører, enhetsledere, fagledere, og andre som har ansvar for planarbeid og tjenesteutvikling i kommunene.


Formål
Bidra til inspirasjon i det viktige og vanskelige arbeidet med å sette handlingsplaner ut i livet.

Tema for årets festival er barnevernsreformen, også kalt oppvekstreformen da målene med reformen kun kan oppnås gjennom endringer i hele oppvekstsektoren.

Grunnpilarene i reformen er tidlig innsats, å styrke det forebyggende arbeidet, og få til mer samarbeid på tvers av tjenester, sektorer og kommuner.

Målet er et helhetlig tjenestetilbud der barnas behov står i sentrum og der rettsikkerheten til barn og familier er godt ivaretatt. Det er også et mål at ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv.

God ledelse og styring er avgjørende for å lykkes med reformen, både når det gjelder barnevernet og det samlede familiestøttende arbeidet i kommunen.

Samhandlingen mellom kommuner og det statlige barnevernet er også en viktig del av reformen. Derfor er du som er leder med beslutningsmyndighet spesielt velkommen til årets festival.

Stemningsvideo fra 2021

© Samarbeid Sør | Tilgjengelighetserklæring